Για το σπίτι - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - :: PC4 ::

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Για το σπίτι

Μηχανογραφικές λύσεις
Για τον ιδιώτη:

  • Εγκατάσταση οικιακού δυκτίου.
  • Εγκατάσταση ADLS - VDSL. 
  • Εγκατάσταση KODI.
  • Εγκατάσταση περιφεριακών.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προγραμμάτων.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίση Antivirus.
  • Δημιουργία E-mail.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού